Usługi

Oferujemy m.in, następujące usługi:
• montaż konstrukcji stalowych na budowie
• montaż instalacji przemysłowych w obiektach – instalacje gazowe LPG
• remonty instalacji przemysłowych
• montaż rurociągów
• walcowanie blach (do szerokości 3.000 mm oraz grubości do 35 mm)
• antykorozyjne zabezpieczanie powierzchni